Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Informácie pre zákazníka - reklamačný poriadok a záruka vrátenia peňazí

Reklamácie

Pri doručení prosím skontrolujte balík. Pri viditeľnom poškodení balíka máte právo odmietnuť preberanie zásielky.

Po rozbalení balíka skontrolujte tovar v prípade zistení akýchkoľvek nedostatkov nás bezodkladne kontaktujte pre dojednanie ďalšieho postupu.

Na zakúpený tovar sa vzťahuje zákonná dĺžka záručnej doby 24 mesiacov s výnimkou produktov, pri ktorých je stanovený dátum spotreby.

Pri zistení chyby počas záručnej doby už tovar nepoužívajte, bezodkladne nás informujte a zašlite produkt s pôvodným príslušenstvom, na adresu predajcu spolu s kópiou dokladu o nákupe. V sprievodnom liste opíšte aké závady boli u zakúpeného tovaru zistené. Prosíme uviesť aj kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) a číslo účtu pre účely vybavenia reklamácie.

Chybný tovar zasielajte na adresu

..................................................................................

Balíky poslané na dobierku nebudú prebraté.

Predajca rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia vadného produktu, a vyrozumie o tom zákazníka e-mailom, písomne alebo telefonicky. Reklamácia sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predajca zašle kupujúcemu vyjadrenie písomne súčasne s reklamovaným tovarom, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou a mechanickým poškodením. Na závady tohto charakteru sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.


 Navštívte partnerské obchody
z produkcie Internetový-prodej